Praktiske ferdigheter og workshops - Onsdag 22. mai

Påmelding til workshops sendes ut 14 dager før konferansen starter.

Workshops del 1

Kl: 09:30 - 12:00
Kajakk: Introduksjon til Havpadling – Våttkort fra Norges Padleforbund ved Anne Randi fra Kirkens Bymisjon

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Bålkurs og kokegrop ved Ragnhild fra Energiverket og Tony fra Kirkens Bymisjon

Du vil få opplæring i hvordan du lager bål, også når det regner og skogen er våt. Vi går en tur på øya for å samle ved til bålet. Du får innføring i hva som er viktige å se etter for å finne riktig type ved.
Vi lager også mat i kokegrop ved denne posten. Mat fra kokegrop smaker fantastisk godt og det er gøy å forberede maten på denne måten.

Kjennskapsutvikling i møte med sjøen - Fangst i havet ved Gunnar fra ABUP

Denne workshopen varer fra tirsdag ettermiddag til lunsj onsdag.

Vi bor, lever av og kjenner livet i strandsonen. Målet er å finne ut hva som kan brukes i strandsona til å skape utvikling. Som deltaker må du ha med eget liggeunderlag, tarp/telt, sovepose og flytevest. Alt av utstyr forøvrig holdes av kurslederene.
Deltakerne i workshopen har fri under middagen og det sosiale programmet tirsdag kveld.

Overføringsverdier mellom tur og god psykisk helse ved Per Thomas fra DNT-Sør

Walkshop:

  1. Vandring på skogssti
  2. Fjellklatring
  3. Mental tilstedeværelse

Workshops del 2

Kl: 13:00 - 15:30
Kajakk: Introduksjon til Havpadling – Våttkort fra Norges Padleforbund ved Anne Randi fra Kirkens Bymisjon

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Bålkurs og kokegrop ved Ragnhild fra Energiverket og Tony fra Kirkens Bymisjon

Du vil få opplæring i hvordan du lager bål, også når det regner og skogen er våt. Vi går en tur på øya for å samle ved til bålet. Du får innføring i hva som er viktige å se etter for å finne riktig type ved.
Vi lager også mat i kokegrop ved denne posten. Mat fra kokegrop smaker fantastisk godt og det er gøy å forberede maten på denne måten.

Lek og aktivitet med fokus på naturnærvær ved Vibeke fra ABUP

I denne workshopen vil du få mulighet til å prøve ut ulike aktiviteter/øvelser som kan brukes for å stimulere til økt naturnærvær, både for barn og voksne. Rekkefølgen på aktivitetene er lagt opp etter en modell med fire ulike stadier. Disse stadiene har vist deg å være nyttig å ta hensyn til når du skal velge aktiviteter som passer til deltakernes interesse og energinivå.

Inkluderende friluftsliv med fokus på mangfold og lav terskel for deltagelse ved DNT-Sør og Midt-Agder Friluftsråd


Walkshop:
Praktisk/teoretisk økt. Deles opp i 3 stasjoner.

  1. Universell utforming eller universell utfordring?
  2. Hva er turmålet og hvordan skape et godt turmål?
  3. Basisferdigheter for enkle turer i naturen