Agenda 2019

  • Mennesket, båten og havet - En fenomenologisk forståelse av vår relasjon til naturen
  • Eventyrblanding i kajakk
  • Kjennskap til meg selv er forutsetningen til kjennskap for andre
  • Friluftslivets inntrykk og uttrykk

Program oppdateres fortløpende

Tirsdag 21. mai

11:00 Båtavgang fra Pir 6
12:00 Lunsj
13:00 Annette Bischoff - "Menneske, båten og havet - En fenomenologisk forståelse av vår relasjon til naturen"
14:00 Icebreaker
14:45 Pause
15:00 Anne-Randi Nodeland - "Friluftslivets inntrykk og uttrykk"
15:45 Pause
16:00 Gunnar Oland Åsen - "Kjennskap til meg selv er forutsetningen til kjennskap for andre"
16:30 Presentasjon av workshops
17:00 Etablere leir
19:00 Middag
20:00 Bål og musikk på stranden

Onsdag 22. mai

07:30 Morgen- bad/yoga
08:00 Frokost
09:00 Info om dagen og oppsummering fra i går
09:30 Workshops
12:00 Lunsj
13:00 Workshops
15:30 Egenaktivitet
19:00 Inspirasjonsforedrag
20:00 Festmiddag
22:00 Bål på stranden

Torsdag 23. mai

07:30 Morgen- bad/yoga
08:00 Frokost
09:00 Uavklart
09:30 Pause
09:45 Uavklart
10:30 Pause
10:45 Utendørsterapi - Outdoor Therapy Norway
Nordic Outdoor Therapy Network
Status 9IATC - 9. International Adventure Therapy Conference - Kristiansand 2021
12:00 Lunsj
13:30 Båtavgang tilbake til pir 6