Agenda 2019

  • Mennesket, båten og havet - En fenomenologisk forståelse av vår relasjon til naturen
  • Eventyrblanding i kajakk
  • Kjennskap til meg selv er forutsetningen for kjennskap til andre
  • Friluftslivets inntrykk og uttrykk

Tirsdag 21. mai

11:00 Båtavgang fra Pir 6
12:00 Lunsj
13:00 Åpning og kåseri av kommuneoverlege Dagfinn Haarr «Natur og helse, er det noe å bry seg om når vi har så gode tabletter?»
13:30 Annette Bischoff - "Menneske, båten og havet - En fenomenologisk forståelse av vår relasjon til naturen"
14:15 Pause
14:30 Deltakerne blir kjent gjennom aktivitet
15:30 Anne-Randi Nodeland - "Friluftslivets inntrykk og uttrykk"
16:30 Gunnar Oland Åsen - "Kjennskap til meg selv er forutsetningen for kjennskap til andre"
17:00 Presentasjon av workshops
18:30 Omvisning av øya
19:30 Middag
Bål og musikk på stranden

Onsdag 22. mai

07:00 Morgenyoga
07:30 Morgenbad
08:00 Frokost
09:00 Info om dagen og oppsummering fra i går
09:30 Workshops
12:00 Lunsj
13:00 Workshops
15:30 Egenaktivitet
19:00 Tony Teigland og Jarle Føreland - "Eventyrblanding i kajakk"
20:00 Festmiddag
22:00 Bål på stranden

Torsdag 23. mai

07:00 Morgenyoga
07:30 Morgenbad
08:00 Frokost
09:00 Hurtigsesjoner
10:30 Pause
10:45 Siri Bjaarstad faglig rådgiver og naturentusiast NAPHA
11:15 Info fra norske nettverk
Nordic Outdoor Therapy Network
Status 9IATC - 9. International Adventure Therapy Conference - Kristiansand 2021
12:00 Lunsj
13:30 Båtavgang tilbake til pir 6