Mandag 7. mai

11:00Båtavgang fra Pir 6
11:15Registrering og kaffe
12:00Tine Sundtoft - Psykisk helse og natur i et samfunnsperspektiv
12:30Lunsj
13:30Åpning av Camp-konferanse 2018
14:00GunnarGunnar Åsen, psykologspesialist ABUP - Kjennskap som verktøy i naturbasert behandling
14:45Pause
15:00Kenneth Haugjord, kommune psykolog - Natur og recovery
15:45Pause
16:00Scenen er din
Norsk nettverk
Bruk av natur i behandling
Info fra Bragdøya kystlag
19:00Middag
20:00Bål og musikk på stranden

Tirsdag 8. mai

07:30Morgenbad
08:00Frokost
09:00Info om dagen og oppsummering fra i går
09:30Workshops del 1.
12:00Lunsj
13:00Workshops del 2.
15:30Egenaktivitet
19:00Astrid Furholt - Finn din sydpol
20:00Festmiddag
22:00Bål på stranden

Onsdag 9. mai

07:30Morgenbad
08:00Frokost
09:00Vibeke Palucha og Martin Hirte. Veien i et ukjent terreng - Tilbakeblikk på 6 år med friluftsterapi ved ABUP
09:30Pause
09:45Petra Ellora Cou Wetterholm - Skogsbad og skogsterapi: Teori, metode og klinisk intervensjon
10:30Pause
10:45Info om Nordisk nettverk
Info om 9. IATC
Avslutning av konferansen
12:00Lunsj
13:30Båtavgang tilbake til pir 6