Agenda

  • Natur og psykisk helse i et samfunnsperspektiv.
  • Erfaringer fra små kommuner
  • Natur og friluftsliv for alle.
    • Fokus på erfaringer med mennesker med store utfordringer i forhold til psykisk helse/rus.
  • Praktiske ferdigheter.
  • Flere muligheter til å bli kjent og dele erfaringer.