Praktiske ferdigheter og workshops - Onsdag 27. mai

Påmelding til workshops sendes ut 14 dager før konferansen starter.

Workshops del 1

Kl: 09:30 - 12:00
Kajakk: Introduksjon til Havpadling – Våttkort fra Norges Padleforbund ved Anne Randi fra Kirkens Bymisjon

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Bålkurs og kokegrop ved Energiverket

Du vil få opplæring i hvordan du lager bål, også når det regner og skogen er våt. Vi går en tur på øya for å samle ved til bålet. Du får innføring i hva som er viktige å se etter for å finne riktig type ved.
Vi lager også mat i kokegrop ved denne posten. Mat fra kokegrop smaker fantastisk godt og det er gøy å forberede maten på denne måten.

Bruk av naturen på ulik måte og psykisk helse – DNT Sør

Walkshop
I denne walkshopen vil vi bevege oss utendørs.

  1. Hvordan kan vi bruke ulike naturen på ulike måter?
  2. Hvordan utfordrer ulikt terreng og oppgaver?
  3. Hvordan påvirkes tilstedeværelse og fokus?

"Bjørkas muligheter" ved Sidsel og Kirsten fra Universitetet i Sørøst-Norge

"Bjørkas muligheter" er en workshop med praktiske aktiviteter som håndverk, natur og kulturfokus, kreativ leik med bjørk som utgangspunk.

Kjennskapsutvikling i møte med sjøen - Fangst i havet ved Gunnar fra ABUP

Denne workshopen varer fra tirsdag ettermiddag til lunsj onsdag.

Vi bor, lever av og kjenner livet i strandsonen. Målet er å finne ut hva som kan brukes i strandsona til å skape utvikling. Som deltaker må du ha med eget liggeunderlag, tarp/telt, sovepose og flytevest. Alt av utstyr forøvrig holdes av kurslederene.
Deltakerne i workshopen har fri under middagen og det sosiale programmet tirsdag kveld.

Stedstilhørighet og naturbevegelse i psykisk helsearbeid ved Heidi fra Nord universitet og Tor Egil fra Endring

Denne workshopen er for deg som vil erfare hvordan stedstilhørighet og økologisk Selv utvikles i små naturrom. Opplevelsen av trivelige rom blir til når vi bygger hytter sammen, steder for ettertanke, i naturlige lysninger i skogen. Det å naturlig samtale, oppleve stillhet, få naturkontakt og kjenne på naturmaterialene under hyttebygging er en måte å skape relasjoner i psykisk helsearbeid.

I disse rommene skal vi utforske og bygge landskap i skogbunnen, i et lite mikrokosmos, som blir en eksemplifisering av det store i det lille. I rommene skal vi også jobbe med pinnefigurer i enkle fortellinger for å vise hvordan figurer åpner opp for kommunikasjon, særlig til barn og unge med psykiske helseutfordringer. Avslutningsvis skal vi jobbe med naturbevegelser.


I denne måten å bevege seg på bruker vi elementer i naturen som vi beveger oss i forhold til. Begrepene rom, kraft, tid og flyt blir sentrale. Naturbevegelser mestrer alle, uavhengig av forutsetninger.

Workshops del 2

Kl: 13:00 - 15:30
Kajakk: Introduksjon til Havpadling – Våttkort fra Norges Padleforbund ved Anne Randi fra Kirkens Bymisjon

Deltakeren introduseres til kajakken og utstyret. Etter endt kurs har deltakeren gjennom enkel praktisk øvelse lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal motivere for videre opplæring i padling.

Bålkurs og kokegrop ved Energiverket

Du vil få opplæring i hvordan du lager bål, også når det regner og skogen er våt. Vi går en tur på øya for å samle ved til bålet. Du får innføring i hva som er viktige å se etter for å finne riktig type ved.
Vi lager også mat i kokegrop ved denne posten. Mat fra kokegrop smaker fantastisk godt og det er gøy å forberede maten på denne måten.

Bruk av naturen på ulik måte og psykisk helse – DNT Sør

Walkshop
I denne walkshopen vil vi bevege oss utendørs.

  1. Hvordan kan vi bruke ulike naturen på ulike måter?
  2. Hvordan utfordrer ulikt terreng og oppgaver?
  3. Hvordan påvirkes tilstedeværelse og fokus?

"Bjørkas muligheter" ved Sidsel og Kirsten fra Universitetet i Sørøst-Norge

"Bjørkas muligheter" er en workshop med praktiske aktiviteter som håndverk, natur og kulturfokus, kreativ leik med bjørk som utgangspunk.

Vind i seilet - Anker i livet

10 rusavhengige uten seilerfaring på åpent hav har gitt oss ett innblikk i hvordan man kommuniserer og jobber på lag med personer med store utfordringer.
Når utgangspunktet er frykt, sosial angst, russug og relasjonsproblemer - hvordan kan man da leve på en båt i 4 -6 uker?
Vi vil dele med deg våre erfaringer etter ett 10 talls ekspedisjoner på båten, og hvorfor akkurat livet på havet er så overførbart til generell livsmestring.