Agenda 2020

  • Mangfold og muligheter innenfor natur og psykisk helse
  • Rusavhengighet og naturens kraft
  • Naturbasertgruppebehandling for ungdom
  • Fra bruker til utøver
  • Forskning og utvikling

Tirsdag 26. mai

11:00 Båtavgang fra Pir 6
12:00 Lunsj
13:00 icebreaker/Bli kjent
14:00 åpning av campkonferansen
14:30 Grensesprengende steg – Jan Schøyen fra stiftelsen Veien ut
15:15 Friluftsliv og naturopplevelser hos personer med spiseforstyrrelser - Lise Trangsrud fra Universitetet i Sørøst-Norge.
Pause
16:00 Håndtverksbasert friluftsliv, en inngang til bedre pykisk helse? - Sidsel Sæterhaug og Kirsten Wielandt Houe fra Universitetet i Sørøst-Norge
16:30 Presentasjon av workshops
18:30 Omvisning av øya
19:30 Middag
Bryggedans

Onsdag 27. mai

07:30 Morgenbad/yoga
08:00 Frokost
09:00 Info om dagen og oppsummering fra i går
09:30 Workshops
12:00 Lunsj
13:00 Workshops
16:00 Hurtigsesjoner/speeddating
19:00 Innspirasjonsforedrag "Eventyrblanding i kajakk" - Jarle Føreland fra Energiverket og Tony Teigland fra Kirkens Bymisjon
20:00 Festmiddag
22:00 Bål på stranden

Torsdag 28. mai

07:30 Morgenbad
08:00 Frokost
09:00 Tur i utur. Hanne C. Jensen inkluderende friluftsliv DNT Sør.
09:30 Hva fønker i friluftsterapi? Tilbakemelding fra ungdom som har deltatt. Carina Ribe Feerne Abup sørlandets sykehus.
10:00 Pause
10:15 Fra bruker til utøver. Bergljot Rosvoll Sandefjord kommune
10:45 Uavklart
11:15 Status 9IATC – 9. International Adventure Therapy Conference Kristiansand – Hovden 2021
Info fra Nordic Outdoor Therapy Network
Outdoor Therapy Norway
11:45 Avslutning av campkonferansen
12:00 Lunsj
13:30 Båtavgang tilbake til pir 6