Hurtigsesjoner / Speeddating

I år arrangere vi hurtigsesjoner/speeddating der du kan velge:
Tema ut fra egne interesser og utfordringsområder.
Få nye ideer og inspirasjon.

Hver sesjon varer i ca. 10min

Hurtigsesjoner/Speeddating
1. Organisering og forankring på ledernivå/politisk nivå ved Olaf Haugen

2. Hvordan kan vi dokumentere at friluftsliv gir bedring ved Leiv Einar Gabrielsen og Leif Roar Kalleberg

3. Hvorfor bruke naturen fremfor terapi/samtalerommet
4. Snipp snapp snute – du er ute. Hvordan kan man få deltagere fra ett tilbud inn i et annet? ved Janne Rommetveit og Hanne C. Jensen
5. Sikkerhet ved Jarle Føreland

Ved denne korte sesjonen vil Jarle fortelle litt om hvordan vi tenker sikkerhet på de lengre turene våre og i hverdagen på dagsturer.
Hvilke forberedelser vi gjør, kunnskap hos ledere og hva slags sikkerhetsutstyr vi har med.
Det vil alltid være en risiko for skader når vi beveger oss i naturen, men den aller største risikoen tar vi ved og bli sittende hjemme.

6. Glamping spiller på kontrasten mellom nærhet til naturen og det behagelige! ved Kristin Hovde og Anne Lise E. Rutledal

Kristin og Anne Lise liker seg godt ute så lenge det også gir mulighet til komfort og litt glam.

9. MÅL-HINDER-START: Mentorrollen med egenerfaring til veien ut ved Anne Randi Nodeland
10. Noe på hjertet? ved Carina Ribe Fernee

Ønsker du å engasjere deg i norsk, nordisk, europeisk eller internasjonalt nettverk?
Ønsker du å bidra på den kommende verdenskonferansen? Eller har du noe på hjerte som du ønsker å formidle eller videreutvikle, men vet ikke helt hvordan?
På denne speed date’n er det mulighet for å drøfte ulike måter å engasjere seg på i utendørsterapi-feltet her til lands eller adventure therapy-feltet internasjonalt fremover.
Kanskje du møter på andre som har lignende tanker og kanskje dette kan bli ett skritt nærmere drømmen.