Foredragsholdere

Foredragsholdere

Heidi Vibeke B Ludvigsen

Universitetslektor ved Nord universitet.

Deltar med Workshop - Stedstilhørighet og naturbevegelse i psykisk helsearbeid.

Tor Egil Bagøien

Selvstendig næringsdrivende i firmaet Endring og førstelektor i friluftsliv.

Deltar med Workshop - Stedstilhørighet og naturbevegelse i psykisk helsearbeid.

Sidsel Sæterhaug og Kirsten Wielandt Houe

Faggruppeledere friluftsliv ved Universitet i Sørøst-Norge

Deltar med foredraget - Håndtverksbasert friluftsliv, en inngang til bedre psykisk helse? og workshop "Bjørkas muligheter"

Jan Schøyen

Ekspedisjonsledere, foredragsholder og primus motor i Veien Ut

Deltar med foredraget Grensesprengende steg og workshopen Vind i seilet - Anker i livet

Lise Trangsrud

Doktorgradsstipendiat ved Universitet i Sørøst-Norge

Deltar med foredraget Friluftsliv og naturopplevelser hos personer med spiseforstyrrelser

Hanne C. Jensen

Prosjektleder Innkluderende Friluftsliv ved DNT-Sør

Deltar med foredraget "Tur i utur" - Da livet bokstavelig talt ble snudd på hodet og workshopen Bruk av naturen på ulik måte og psykisk helse

Carina Ribe Fernee

Forsker og friluftsterapaut ved Avdeling for barn og unges pykiske helse 'ABUP' ved Sørlandet sykehus HF

Deltar med foredraget "Hva fønker i friluftsterapi?" tilbakemelding fra ungdom som har deltatt i naturbasert gruppebehandling

Bergljot Rosvoll

Avdelingsleder ved AKO/Gnist Sandefjord kommune

Deltar med foredraget Fra bruker til utøver

Vibeke Palucha

Mastergrad i psykisk helsearbeid og terapaut ved ABUP, Sørlandet sykehus

Deltar med icebreaker/bli kjent under åpningen av konferansen

Jarle Føreland og Geir Tony Teigland

Jarle er faglig leder for friluftsliv ved Energiverket aktivitetshus og
Tony er eder for Kirkens Bymisjons fritidstilbud for mennesker i rusrehabilitering i Kristiansand, Enter fritid.

Deltar med inspirasjonsforedrag