Fjelltur med utsikt

Camp Konferanse

Bragdøya - Kristiansand 7.- 9. mai 2018

En skandinavisk konferanse der all foredrag og temaer er knyttet opp til natur og psykisk helse.
Deltaker bor i eget telt på øya og er samlet i 3 dager til foredrag i plenum og dialogbaserte sesjoner.

Agenda 2018

  • Natur og psykisk helse i et samfunnsperspektiv.
  • Erfaringer fra små kommuner
  • Natur og friluftsliv for alle.
    • Fokus på erfaringer med mennesker med store utfordringer i forhold til psykisk helse/rus.
  • Praktiske ferdigheter.
  • Flere muligheter til å bli kjent og dele erfaringer.

Samarbeidspartnere